Cennik - informacje podstawowe

informacje podstawowe

Stała odpłatność miesięczna za zajęcia taneczne w poszczególnych grupach (bez względu na to ile razy dziecko uczestniczy w zajęciach) wynosi:

Grupy przedszkolne P1,P2  - 80zł/mies.
Grupy szkolne RA, RB, RC, RD, RE, R1, R2, - 100zł/mies.

Grupa R3, R4 -  130zł/mies.
Grupa Koncertowa 1, 2, 3 - 130zł/mies.
Grupa Tańca Towarzyskiego T2- 150zł/mies. 

Grupowy Kurs Tańca dla Dorosłych w parach - 25zł/os. za 1 zajęcia  

Lekcja indywidualna - 100zł/45 min
Lekcja pierwszy taniec ślubny - 100zł/45 min

Odpłatność za jednorazowe wejście na grupowe zajęcia taneczne dla dzieci - 40 zł/h.

Wpłaty wyłącznie na konto. Odpłatność za bieżący miesiąc do 10-go dnia każdego miesiąca. 

  Lekcje indywidualne, lekcje pierwszego tańca ślubnego oraz jednorazowe wejście na zajęcia taneczne - możliwa płatność gotówkowa na miejscu. 

  W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć będą one odrabiane lub zostanie ustalone zastępstwo. Jeżeli nie będzie to możliwe odpłatność za zajęcia zostanie pomniejszona. Odpłatność za zajęcia taneczne pozostaje stała jeżeli w dniu zajęć wypada dzień wolny od pracy. Analogicznie jeśli ilość zajęć w miesiącu jest większa niż 4 w związku z rozkładem dni tygodnia (np. 5 poniedziałków) opłata nie ulega zwiększeniu.

Wpłat proszę dokonywać na konto: 

  KAtelier Katarzyna Kozłowska 

25 1050 1517 1000 0092 9869 7401

(w tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność)