ZAsady bhp

prosimy o zapoznanie się z informacjami

Informacje dotyczące zajęć

  1. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.

  2. Godziny zajęć zostaną ustalone tak, aby grupy nie spotykały się. Rodzice/opiekunowie będą proszeni o punktualne przyprowadzenie oraz odbiór dziecka z zajęć.

  3. Jeżeli rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę, aby dziecko samo wyszło z sali tanecznej i podeszło do samochodu lub samodzielnie wróciło do domu proszeni są o poinformowanie o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.

  4. Z uwagi na zbliżający się sezon jesienno-zimowy do użytku uczestników zostaje oddana szatnia. Uczestnicy proszeni są o sprawne pozostawienie swoich rzeczy osobistych w szatni i wejście na salę taneczną. Rodzice mniejszych dzieci, które wymagają pomocy przy przebraniu proszeni są skorzystanie z jednej z trzech przebieralni, aby w pomieszczeniu głównym szatni nie było zbyt dużego tłumu.

  5. Osoby trzecie, osoby towarzyszące, rodzeństwo nie będzie mogło wejść na zajęcia z uczestnikiem. Rodzice/opiekunowie proszeni są o ograniczenie (w miarę możliwości) ilości osób odprowadzających dziecko na zajęcia taneczne.


Informacje dotyczące higieny, dezynfekcji i zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego

  1. Przed wejściem na salę zostaną udostępnione środki do dezynfekcji rąk stąd prośba do rodziców/opiekunów żeby przypilnowali dziecko, aby takiej dezynfekcji dokonało.

  2. Zostaną zachowane wytyczne dotyczące dezynfekcji powierzchni, z których będą korzystali uczestnicy podczas zajęć tanecznych.