zapisy on-line

instrukcja postępowania przy zapisach on-line

Zapisy on-line dotyczą wyłącznie kursów tańca w parach i solo dla osób dorosłych. Dzieci zapisywane są telefonicznie i przydzielane do odpowiednich grup przez instruktora.

Po lewej stronie znajdują się zaznaczone różnymi kolorami poszczególne grupy taneczne.
 Zajęcia taneczne z otwartymi zapisami w danym dniu podświetlone są na czerwono.

W wersji mobilnej strony wyświetlają się zajęcia na każdy dzień osobno w związku z czym należy najpierw wybrać interesujący nas dzień i wtedy wyświetlone zostaną odbywające się w nim zajęcia taneczne.

  Po najechaniu kursorem na dany dzień, w którym odbywają się interesujące nas zajęcia taneczne należy kliknąć ZAPISZ SIĘ i postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją.